Pooja

Vastu Shanti Puja

vastu shanti puja Vastu Shanti a kind of worship, is celebrated in India. It is a worship of lord & deity of directions, five elements of nature as well as natural forces and other related stuffs. At Gurujijunction, we perform Vastu Shanti Puja (worship of deity & lord of nature & their elements) in order …

Vastu Shanti Puja Read More »

Navagraha Shanti Puja – नवग्रह शांती म्हणजे काय

नवग्रह शांती म्हणजे काय, का करावी, Navagraha Shanti Puja नवग्रहशांती म्हणजे काय? आपल्या जन्म पत्रिकेमध्ये  जे ग्रह असतात ते आपल्याला अनुकूल असावेत म्हणून केली जाणारी शांत म्हणजे नवग्रह शांती. नवग्रह शांती का करावी? शिक्षणामध्ये व्यवसायामध्ये विवाह कार्यामध्ये व एकंदरीतच आपल्या आयुष्यामध्ये नवग्रहांची आपल्यावर कृपा असावी येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून नवग्रह शांती अवश्य करावी सुरुवातीला …

Navagraha Shanti Puja – नवग्रह शांती म्हणजे काय Read More »

Griha Pravesh Puja | ग्रुहप्रवेष पूजा म्हणजे काय?

Griha Pravesh Puja – ग्रुहप्रवेष पूजा म्हणजे काय? यांचे महत्त्व आणि का करावी. ग्रुहप्रवेष पूजा म्हणजे काय? घरामधे पूजा करून प्रवेष करणे म्हणजे ग्रुहप्रवेष.गृहप्रवेष पूजा कधी व का करावी ?आपली वास्तु जर बांधुन तयार असेल आणी आपल्याला जर रहायला जायचे असेल  घरामध्ये किरकोळ काही काम चालू असेल किंवा वास्तुशांतीचा मुहुर्त ऊशीरा असेल तर ग्रुहप्रवेष करून …

Griha Pravesh Puja | ग्रुहप्रवेष पूजा म्हणजे काय? Read More »

Satyanarayan Puja सत्यनारायण पूजा

Satyanarayan Puja सत्यनारायण पूजा का करावी आणि कशी करावी By GurujiJunction सत्यनारायण पूजा – नारद मुनींना ज्यावेळी भूतलावर फिरत असताना लोक द:खी कष्टी आहेत असे दिसले तेव्हा ते वैकुंठामधे गेले तिथे त्यांनी महाविष्णुंना विचारले की भूतलावरती लोक द:खी कष्टी आहेत त्यांचे दु:ख नाहिसे करण्याचा एखादा उपाय सांगावा त्यावर महाविष्णु म्हणाले सत्यनारायण नावाचा विष्णु सर्वांच्या सर्व ईच्छा …

Satyanarayan Puja सत्यनारायण पूजा Read More »

Translate »